ข้อได้เปรียบและเสียเปรียบของการใช้ตัวยับยั้งการผุกร่อนแบบไอระเหย

How To Avoid The Rust
How To Avoid The Rust

เพื่อที่จะชี้ชัดว่าจะเปลี่ยนจากการใช้น้ำมันมาเป็นตัวยับยั้งการผุกร่อนดีหรือไม่ คุณจำเป็นต้องมีความรู้คร่าวๆสำหรับข้อได้เปรียบและเสียเปรียบของการใช้วิธีป้องกันสนิมนี้ซะก่อน

ข้อได้เปรียบ:

• รวดเร็ว,ปลอดภัยและง่ายต่อการใช้งาน
• เทคโนโลยีตัวยับยั้งสนิมนั้นจะเริ่มตั้งแต่ตัววัสดุของบรรจุภัณฑ์
• การป้องกันการผุกร่อนจะเริ่มทำงานทันทีและจะทำงานจนกว่าครอบคลุมทั่วทั้งพื้นที่บรรจุภัณฑ์
• ไม่มีสารเคมีที่อันตรายต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม
• เหมาะสำหรับการขนส่งและการจัดเก็บทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
• เหมาะมากสำหรับใช้ในขั้นตอนเซตตัวระหว่างกระบวนการแปรรูปและกระบวนการผลิต
• ปลอดภัยหากใช้ร่วมกับผลิตภัณฑ์ชนิดอื่นๆ เช่นไวนีล,พลาสติกและยาง
• ไม่ทิ้งคราบถาวรทำให้ขจัดปัญหาการทำความสะอาดและสร้างความยืดหยุ่นระหว่างการบรรจุเก็บสินค้าและการใช้งานได้แบบทันท่วงที


How To Avoid The Rust
How To Avoid The Rust

ข้อเสียเปรียบ:

• ในบางสถานการณ์อาจจำเป็นต้องใช้วิธีการยับยั้งการผุกร่อนวิธีอื่นๆร่วมด้วย
• ประสิทธิภาพการทำงานของเทคโนโลยี VCI อาจจะลดลงถ้ามีการแทรกซึมของน้ำเข้าสู่บรรจุภัณฑ์ในปริมาณมาก
• ไม่ทำให้สนิมเล็กลงได้หากสนิมได้เกิดขึ้นแล้ว

จะเห็นได้ว่าน้ำหนักของข้อได้เปรียบมีมากกว่าขอเสียเปรียบในฐานะที่เป็นตัวยับยั้งสนิม แต่การคำนึงถึงข้อเสียเปรียบก็เป็นสิ่งสำคัญเพื่อเป็นการเตือนตัวเราเองว่าเราได้ใช้วัสดุและวิธีการบรรจุสินค้าที่ถูกต้องอย่างพอดีและพอเหมาะ

Leave a Reply