การคำนวณขนาดถุง

การคำนวณขนาดถุง
การคำนวณขนาดถุง

จะใช้ถุงขนาดเท่าไรดี?

1.ด้านกว้าง(width)= ด้านกว้าง+1″

2.ด้านลึก(Depth)= ด้านลึก + 1″

3.ด้านกว้าง(Length)= ด้านยาว + 1/2ด้านกว้าง + 1/2ด้านลึก + 6″ (เผื่อพับปิดปากถุง)

ตัวอย่าง:

ขนาดกล่อง: 18″(W) x  12″(D) x 14″(L)

ขนาดถุง: 19″(W) x 13″(D) x 35″(L)

Continue reading “การคำนวณขนาดถุง”